F.A.Q.

 • Wie maakt de Health~Holland Guide?

De Health~Holland Guide (HHG) is een samenwerking tussen de Topsector Life Sciences & Health (LSH), Health~Holland en de Task Force Health Care. Zie onderaan meer informatie over deze organisaties.

 • Wat is het doel van de Health~Holland Guide?

Met deze Engelstalige gids willen wij de promotie van Nederlandse oplossingen op het gebied van Life Sciences & Health promoten en wordt verspreid onder meer dan 5.000 healthcare organisaties, instanties en overheden over de hele wereld. De gids is bewust betaalbaar gemaakt is voor starters, MKB’ers en not-for-profit om voor een minimale investering van 150,- EUR een maximale (internationale) exposure te realiseren. Daarmee bieden wij uw organisatie de unieke kans om uzelf wereldwijd te presenteren. Buitenlandse overheidsofficials (o.a. ambassades, consulaten en Netherlands Business Support Offices, ziekenhuisdirecteuren, projectontwikkelaars, investeerders en distributeurs in binnen- en buitenland vragen ons steeds vaker welke slimme oplossingen er bestaan en welke organisaties hierbij betrokken zijn. Met de HHG bieden wij een snel & eenvoudig overzicht van de Nederlandse LSH sector!

 • Voor wie is dit interessant?

Bij de indexering houden wij rekening met de volgende subsectoren. Het kan zo zijn dat uw organisatie in meerdere subsectoren actief is. Twijfelt u of uw organisatie in een van de subsectoren past; neem dan gerust contact met ons op
PUBLIC HEALTH
HOSPITAL BUILD
MEDICAL DEVICES & COMMODITIES
MOBILITY & VITALITY
PRODUCT DEVELOPMENT & HIGH TECH
PHARMA & BIOTECHNOLOGY

 • Waar wordt de gids verspreid?

De HHG wordt verspreid onder meer dan 5.000 relaties, partners en instanties over de hele wereld. Zo zal deze onder andere naar relevante Nederlandse ambassades, consulaten en NBSO’s worden gestuurd. Daarnaast wordt de HHG gedeeld met o.a. ziekenhuizen, investeerders, distribiteurs en overheidsofficials in binnen- en buitenland. Tot slot wordt de HMG gebruikt tijdens healthcare missies, bezoeken, internationale vakbeurzen en healthcare events in Nederland.

 • Wat is Health~Holland & Topsector Life Sciences & Health?

Onder de naam Health~Holland stimuleert de Topsector Life Sciences & Health innovatie in deze sector. Health~Holland (het communicatie kanaal) speelt een verbindende rol tussen bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen, patiënten en maatschappelijke organisaties. De organisatie initieert en stimuleert multidisciplinaire publiek-private partnerschappen om zodoende innovatie te versnellen. Daarnaast geeft Health~Holland deze levendige en productieve sector een boost door financiering aan te trekken, best practices te delen, en een sterke positionering. Hiermee versterken zij de (internationale) positie van de Nederlandse LSH-sector om de maatschappelijke uitdagingen rondom preventie, zorg en welzijn aan te gaan. Task Force Health Care is nauw betrokken bij de Topsector omtrent internationalisering en export van de LSH sector.

 • Wat is Task Force Health Care (TFHC)?

De Task Force Health Care (TFHC) is hét privaat-publiek-platform voor de Nederlandse Life Sciences & Health (LSH) sector. De TFHC ondersteunt en faciliteert bedrijven en organisaties bij het internationaal zakendoen. Door de verschillende activiteiten die de TFHC organiseert worden vaak deuren voor bedrijven geopend die normaal gesloten blijven. Naast uitgaande missies naar verschillende landen, ontvangt de TFHC ook met enige regelmaat inkomende delegaties in Nederland en vormt samen met het Nederlandse bedrijfsleven een vuist door collectief met een Holland Paviljoen deel te nemen aan medische vakbeurzen. Tot slot ontwikkelt de TFHC diverse promotie- en marketing uitingen waardoor Nederlandse LSH organisaties meer bekendheid in Nederland en het buitenland krijgen.

 • Ik heb nog vragen/opmerkingen!
  Task Force Health Care
  Prinses Margrietplantsoen 81
  2595 BR, Den Haag Nederland
  T  +31 (0) 70 21 99 000
  E info@tfhc.nl I  www.tfhc.nl